Ny handlingsplan for naturmangfold i Norge

NTNU Bærekraft inviterte til åpent frokostmøte med tittel “Kunnskap om naturmangfold for en bedre verden” fredag 18. mars.

Like før utgangen av 2015 kom en ny handlingsplan for naturmangfold i Norge. Stortingsmelding 14 «Natur for livet» er regjeringens melding til Stortinget om hvilke utfordringer vi står overfor, og hvordan vi skal løse disse for å ta vare på naturgrunnlaget.

Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet og styreleder i CeBES – Centre for Biodiversity and Ecosystem Services, ledet en interessant paneldebatt som belyste mange ulike aspekter ved handlingsplanen og arbeidet med naturmangfold i Norge.

 Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, Anders Finstad, NTNU Vitenskapsmuseet, Norunn S. Myklebust, Norsk institutt for naturforskning, Nils Vagstad, Norsk institutt for bioøkonomi og Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk AS.  Foto: Steinar Brandslet, Gemini.
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, Anders Finstad, NTNU Vitenskapsmuseet, Norunn S. Myklebust, Norsk institutt for naturforskning, Nils Vagstad, Norsk institutt for bioøkonomi og Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Foto: Steinar Brandslet, Gemini.

I panelet deltok: 

  • Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet
  • Nils Vagstad, forskningsdirektør, Norsk institutt for bioøkonomi
  • Ulf Winther, forskningssjef ved avdeling for forskningsbasert rådgivning, SINTEF Fiskeri og havbruk AS
  • Norunn S. Myklebust, administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning
  • Anders Finstad, førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet