Kronikk “Handlingsplanen for naturmangfold lover for lite”

Presset på naturen øker, også i Norge. De siste årene har alle større byer hatt en betydelig vekst. Bygninger, veier og annen infrastruktur har vokst fram på bekostning av blå og grønne områder. Samtidig mister vi sakte men sikkert inngrepsfri natur i de store utmarksområdene. Ifølge tall fra Miljødirektoratet taper vi nesten 200 kvadratkilometer i året.

Gunnar Austrheim, professor, NTNU; Nikolai Friberg, forskningsleder, Norsk Institutt for Vannforskning; og Vigdis Vandvik, professor, Universitetet i Bergen har skrevet denne kronikken på forskning.no:

Les kronikken “Handlingsplanen for naturmangfold lover for lite”