CeBES-avtale signert

Fredag 4. desember ble en milepæl nådd i arbeidet med å etablere senteret:

Da signerte administrerende direktør Norunn Sæther Myklebust, NINA, prorektor for forskning Kari Melby, NTNU, konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF, og administrerende direktør Alvhild Hedstein, NIBIO, konsortieavtale.

Les mer på NINAs nettside.

Administrerende direktør Norunn Sæther Myklebust, NINA Prorektor for forskning Kari Melby, NTNU Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF Administrerende direktør Alvhild Hedstein, NIBIO. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.
Administrerende direktør Norunn Sæther Myklebust, NINA, Prorektor for forskning Kari Melby, NTNU, Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF, og administrerende direktør Alvhild Hedstein, NIBIO. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *