Åpent frokostmøte om handlingsplan for naturmangfold

NTNU Bærekraft inviterer til åpent frokostmøte:

Fredag 18. mars 2016 kl. 08.30 – 10.00 på Dokkhuset, Trondheim

Like før utgangen av 2015 fikk vi en ny handlingsplan for naturmangfold i Norge. Stortingsmelding 14 «Natur for livet» er regjeringens melding til Stortinget om hvilke utfordringer vi står overfor, og hvordan vi skal løse disse for å ta vare på naturgrunnlaget.

Er dette en god plan for en bærekraftig bruk av naturen i Norge?
Gir den de rette utfordringene til kunnskapsleverandørene?
På hvilke områder den kan bli bedre?

Mer informasjon og påmelding