Category Archives: Aktuelt

Kronikk “Handlingsplanen for naturmangfold lover for lite”

Presset på naturen øker, også i Norge. De siste årene har alle større byer hatt en betydelig vekst. Bygninger, veier og annen infrastruktur har vokst fram på bekostning av blå og grønne områder. Samtidig mister vi sakte men sikkert inngrepsfri natur i de store utmarksområdene. Ifølge tall fra Miljødirektoratet taper vi nesten 200 kvadratkilometer i året.

Gunnar Austrheim, professor, NTNU; Nikolai Friberg, forskningsleder, Norsk Institutt for Vannforskning; og Vigdis Vandvik, professor, Universitetet i Bergen har skrevet denne kronikken på forskning.no:

Les kronikken “Handlingsplanen for naturmangfold lover for lite”

Ny handlingsplan for naturmangfold i Norge

NTNU Bærekraft inviterte til åpent frokostmøte med tittel “Kunnskap om naturmangfold for en bedre verden” fredag 18. mars.

Like før utgangen av 2015 kom en ny handlingsplan for naturmangfold i Norge. Stortingsmelding 14 «Natur for livet» er regjeringens melding til Stortinget om hvilke utfordringer vi står overfor, og hvordan vi skal løse disse for å ta vare på naturgrunnlaget.

Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet og styreleder i CeBES – Centre for Biodiversity and Ecosystem Services, ledet en interessant paneldebatt som belyste mange ulike aspekter ved handlingsplanen og arbeidet med naturmangfold i Norge.

 Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, Anders Finstad, NTNU Vitenskapsmuseet, Norunn S. Myklebust, Norsk institutt for naturforskning, Nils Vagstad, Norsk institutt for bioøkonomi og Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk AS.  Foto: Steinar Brandslet, Gemini.
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, Anders Finstad, NTNU Vitenskapsmuseet, Norunn S. Myklebust, Norsk institutt for naturforskning, Nils Vagstad, Norsk institutt for bioøkonomi og Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Foto: Steinar Brandslet, Gemini.

I panelet deltok: 

  • Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet
  • Nils Vagstad, forskningsdirektør, Norsk institutt for bioøkonomi
  • Ulf Winther, forskningssjef ved avdeling for forskningsbasert rådgivning, SINTEF Fiskeri og havbruk AS
  • Norunn S. Myklebust, administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning
  • Anders Finstad, førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet

Åpent frokostmøte om handlingsplan for naturmangfold

NTNU Bærekraft inviterer til åpent frokostmøte:

Fredag 18. mars 2016 kl. 08.30 – 10.00 på Dokkhuset, Trondheim

Like før utgangen av 2015 fikk vi en ny handlingsplan for naturmangfold i Norge. Stortingsmelding 14 «Natur for livet» er regjeringens melding til Stortinget om hvilke utfordringer vi står overfor, og hvordan vi skal løse disse for å ta vare på naturgrunnlaget.

Er dette en god plan for en bærekraftig bruk av naturen i Norge?
Gir den de rette utfordringene til kunnskapsleverandørene?
På hvilke områder den kan bli bedre?

Mer informasjon og påmelding

CeBES-avtale signert

Fredag 4. desember ble en milepæl nådd i arbeidet med å etablere senteret:

Da signerte administrerende direktør Norunn Sæther Myklebust, NINA, prorektor for forskning Kari Melby, NTNU, konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF, og administrerende direktør Alvhild Hedstein, NIBIO, konsortieavtale.

Les mer på NINAs nettside.

Administrerende direktør Norunn Sæther Myklebust, NINA Prorektor for forskning Kari Melby, NTNU Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF Administrerende direktør Alvhild Hedstein, NIBIO. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.
Administrerende direktør Norunn Sæther Myklebust, NINA, Prorektor for forskning Kari Melby, NTNU, Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF, og administrerende direktør Alvhild Hedstein, NIBIO. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.